LESTARI, F.; SUSANTO, M. R. .; SUSANTO, D. .; SUGIYAMIN, S.; QISTI BARRIAH, I. . APLIKASI TEKNIK ECOPRINT PADA MEDIA KULIT DALAM PEMBUATAN TAS FASHION WANITA DALAM KONTEKS LIMINALITAS. JSRW (Jurnal Senirupa Warna), [S. l.], v. 10, n. 1, p. 102–113, 2022. DOI: 10.36806/.v10i1.146. Disponível em: https://jsrw.ikj.ac.id/index.php/jurnal/article/view/146. Acesso em: 23 apr. 2024.